Asylrätt

När en person är på flykt eller av olika anledningar vill stanna i Sverige permanent eller för viss tid måste de svenska myndigheterna lämna sitt tillstånd.
Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde som förordnas av Migrationsverket. Du har rätt att begära vilken jurist som ska vara ditt biträde, förutsatt att denne kan åta sig uppdraget.
Vi gör alltid vårt yttersta för att våra klienter ska beviljas uppehållstillstånd.
Välkommen med en förfrågan om hur vi kan hjälpa dig med ditt ärende!
Jurist Daniel Blomqvist
070-269 86 96
daniel@agerajuristbyra.se