Äktenskapsförord

En vanlig missuppfattning är att makar äger allt tillsammans men så är inte fallet. Var och en äger sin egendom så länge äktenskapet varar men när det upplöses, vid skilsmässa eller dödsfall, ska bodelning ske och då är huvudregeln att all egendom ska delas.

 

Ett skriftligt avtal mellan makar som reglerar vilken egendom som ska ingå vid en bodelning kallas äktenskapsförord. Där avtalar makarna om vilken egendom som ska vara giftorättsgods eller enskild egendom. Äktenskapsförordet kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det. Anledningen till att makar upprättar äktenskapsförord är ofta att en av makarna, eller båda, vill skydda sin egendom som man kanske har ärvt, fått som gåva av någon eller själv sparat ihop.

 

När man skriver ett äktenskapsförord är det viktigt att det blir rätt eftersom eventuella fel upptäcks först när det ska användas och då kan det vara för sent. Att skriva ett äktenskapsförord själv utan att ha goda kunskaper i familjerätt kan vara förödande vid en bodelning och är inget vi rekommenderar.

 

När äktenskapsförordet är undertecknat måste det registeras hos Skatteverket för att vara giltigt. För att ändra ett äktenskapsförord måste man upprätta ett nytt, det går inte att återkalla det som finns registrerat.

 

Man ska också veta att ett äktenskapsförord inte reglerar hur ett arv ska fördelas eller vem som ska äga vilken egendom, vilket är en vanlig missuppfattning. Det är mycket vanligt att man även behöver upprätta ett testamente eller kanske överlåta egendom mellan makarna för att uppnå önskat resultat.

 

Välkommen med en förfrågan om hur vi kan hjälpa dig med ditt ärende!

Jurist Daniel Blomqvist

070-269 86 96
daniel@agerajuristbyra.se