Bodelning

När makar har bestämt sig för att skilja sig ska de ansöka hos tingsrätten om äktenskapsskillnad. Tingsrätten tillhandahåller en särskild blankett för detta på domstol.se.

 

För att dela upp egendomen ska ett skriftligt avtal upprättas som undertecknas av makarna. Huvudregeln är att makarna ska dela lika på all egendom men det finns många situationer när det inte blir så. Det kan till exempel finnas enskild egendom i äktenskapet, pensioner, särskild egendom eller rättigheter som inte ska ingå i bodelningen.

 

Det kan vara klokt att konsultera en eller var sin jurist för att allt ska gå rätt till vid upprättandet av bodelningsavtalet. Många upprättar inget bodelningsavtal alls och det kan visa sig bli väldigt kostsamt senare. Om en av er ska ta över den gemensamma bostaden är bodelningsavtalet också den handling som Lantmäteriet behöver för att ändra lagfarten och bostadsrättsföreningen eller hyresvärden för att registrera ägarbytet.

 

Det skriftliga bodelningsavtalet som innehåller de överenskommelser ni gjort är en väldigt värdefull handling och det enda bevis ni har på att bodelning har skett. Bodelningsrättigheten preskriberas inte på vanligt sätt och har inget avtal upprättats kan en make enligt Högsta domstolen kräva bodelning så sent som 17 år efter skilsmässan.

 

När bodelningsavtalet är undertecknat kan ingen av er längre kräva bodelning och ni vet då att den tidigare gemensamma ekonomin slutligen är uppdelad.

 

Då ett samboförhållande upphör gäller andra regler, bland annat så ingår bara den gemensamma bostaden och bohaget i bodelningen och inte all egendom, så som i ett äktenskap. Betydelsen av ett bodelningsavtal är dock detsamma, det är en handling som fördelar samboegendomen så som ni överenskommit.

 

Kan man som sambo eller makar inte enas om bodelning ansöker man hos tingsrätten om att bodelningsförrättare ska utses och denne fattar så småningom ett beslut om tvångsdelning. Ni kan använda vår mall för att ansöka om bodelningsförrättare nedan. Agera Juristbyrå åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare. Vi rekommenderar alltid att ni anlitar var sitt ombud om bodelningen ska avgöras av bodelningsförrättare eftersom det är komplicerade juridiska frågor som ska avgöras och kanske en av ert livs största ekonomiska beslut.

 

Välkommen med en förfrågan om hur vi kan hjälpa dig med ditt ärende!

Jurist Daniel Blomqvist

070-269 86 96
daniel@agerajuristbyra.se