BOUPPTECKNING

Efter ett dödsfall ska en bouppteckning upprättas förutsatt att det inte fanns väldigt lite tillgångar, då kan arvingarna istället göra en dödsfallsanmälan som ersätter bouppteckningen. De allra flesta behöver dock upprätta bouppteckning.

 

Bouppteckningen är en förteckning över vilka som är dödsbodelägare och eventuella testamentstagare samt en förteckning över den avlidnes och, om denne var gift, efterlevande makans tillgångar. Om den avlidne var sambo och denne ärver egendom med fri förfoganderätt genom testamente bör också dennes tillgångar och skulder noteras för att underlätta för arvingarna i framtiden.

 

Det är mycket viktigt att bouppteckningen blir rätt, speciellt om det finns efterarvingar, eftersom det kan ha stor betydelse för deras framtida arv. Bouppteckningen är också det dokument som kommer att arkiveras hos myndigheterna för framtiden.

 

Om det finns föremål i dödsboet som behöver värderas så samarbetar vi med en erfaren och skicklig värderingsman som lämnar ett troligt försäljningspris för föremålen. Han hjälper er också om föremålen senare ska säljas.

 

Välkommen med en förfrågan om hur vi kan hjälpa dig med ditt ärende!

Jurist Daniel Blomqvist

070-269 86 96
daniel@agerajuristbyra.se