Gåvor

Att ge en gåva innebär att överlåta egendom utan att få någon ersättning för den. När det gäller fastigheter finns speciella regler som innebär att viss ersättning får förekomma upp till en viss nivå och fortfarande räknas som gåva. Vid vissa överlåtelser krävs att man har ett gåvobrev, exempelvis vid överlåtelse av fastighet, då Lantmäteriet ska ändra på lagfarten eller vid överlåtelse av bostadsrätt då bostadsrättsföreningen ska ändra i sina register.

 

När man överlåter egendom som gåva finns ett bra tillfälle att genom villkor i gåvobrevet se till att det blir precis som man tänkt sig. Ett villkor som skyddar mottagaren från att gåvan ska ingå i eventuell separation är väldigt värdefullt om separationen är ett faktum. Ett villkor som gör att givaren har kvar sin nyttjanderätt ger trygghet för denne.

 

Gåvor mellan makar måste alltid registeras hos Skatteverket och då behövs ett gåvobrev. Ibland är gåvobrevet inte rätt verktyg för att överlåta egendom mellan makar och då används bodelning under äktenskapet istället. Det är vanligt vid överlåtelse av fastighet som har bolån eller då gåvan har stor betydelse för det framtida arvet. Om en av makarna står som ägare av bostaden och ägarmaken drabbas av sjukdom där denne tappar sin rättshandlingsförmåga, exempelvis stroke eller alzheimers, kan detta ställa till problem för den andre maken som då inte får tillgång till den, ofta stora, förmögenheten som finns i bostaden.

 

Gåvor till barn aktualiserar ofta frågan om hur det påverkar det framtida arvet och givaren kan i gåvobrevet bestämma hur gåvan ska hanteras i framtiden. Det kan gälla enskild egendom, överlåtelseförbud, nyttjanderätt, återgångsvillkor, förskott på arv, m.m. Det är en hel del överväganden som ska göras så att det blir bra för alla inblandade.

 

Det är alltid bra att konsultera en jurist eftersom det finns många delar att reglera och det måste bli rätt första gången.

 

Välkommen med en förfrågan om hur vi kan hjälpa dig med ditt ärende!

Jurist Daniel Blomqvist

070-269 86 96
daniel@agerajuristbyra.se