Arbetsrätt

HR för chefer

 

Personal utvecklas på jobbet på många olika sätt.

Som chefer ställs vi inför situationer som vi löser rutinmässigt men även inför situationer som ställer mycket större krav på samarbete, lösningar och kompetens. Det kanske är dags för nya förhållningssätt från nya perspektiv eller nya metoder för att se helheten, nå framgång och resultat.

 

Vår vision är att företag och organisationer ska må bra.

 

Som senior advisor kan vi hjälpa dig och företaget inom följande områden.

 

Strategier, processer och mål

Strategier; kopplas samman med den övergripande strategin.

Processer; som hanterar mellanmänskliga resurser, kultur, innovation, rutiner och system.

Mål; kopplas till verksamhetsidé/affärsidé och personalidé.

 

Komplexa personalärenden

Lösningsfokus på ökad insikt, utveckling/avveckling.

 

Speaking partner

Dialog om vardagsnära frågor.

 

Personlighetstester och second opinion

Tester; OPQ personlighetstest, MQ Motivationsformulär och Verify färdighetstester.

Second opinion; kvalitetssäkring av den bild som framträtt av personen.

 

Arbetsrätt

MBL; Tillämplig på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

LAS;  Gäller för arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

Arbetsmiljölagen; Ändamålet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö.

HR-chef

TF HR-chef; Om du skulle vara sjukskriven en längre tid eller kommer att blir borta av andra anledningar så kan jag under den perioden hjälpa företaget.

 

Allt arbete sker utifrån klientens önskemål om diskretion och tystnadsplikt.

Välkommen med en förfrågan om hur vi kan hjälpa dig med ditt ärende!

 

Inger Blomqvist, Senior Advisor HR

070-319 10 46
inger@agerajuristbyra.se