Testamente

Vid ett dödsfall är utgångspunkten att den avlidnes arvingar enligt lag ärver. Om man inte har några arvingar enligt lag är det istället Allmänna arvsfonden som är arvinge. Om man vill ändra på detta, eller har andra bestämmelser man vill göra över sin egendom, ska ett testamente upprättas. Ett testamente är en skriftlig handling där man bestämmer hur kvarlåtenskapen ska fördelas vid dödsfall. Testamentet är ofta till stor hjälp för de anhöriga och den enda handling som kan upprättas som gäller vid dödsfall.

 

Om man är gifta med gemensamma barn eller inga barn är utgångspunkten att makarna ärver varandra och att arvingarna får vänta med sitt arv till dess att båda makarna avlidit. Är man sambo eller gifta med barn som inte är gemensamma, särkullbarn, har de rätt till arv direkt när föräldern avlidit. Även om man upprättar testamente har barnen rätt till sin laglott vilket innebär hälften av arvet de skulle fått om inget testamente fanns.

 

Att inte veta vad som händer med sina tillgångar och skulder kan visa sig vara förödande för den efterlevande maken eller sambon då de kan bli tvungna att exempelvis sälja bostaden för att kunna lösa ut arvingarna.

 

Man kan skriva vad som helst i ett testamente men det är vårt jobb att se till att testamentet också går att verkställa när arvet ska fördelas och att arvstvister undviks.

 

Testamentshandlingen är ett av få dokument idag som har strikta formkrav, dvs. att det upprättade testamentet ska vara bevittnat, daterat och undertecknat. Det är av största vikt att testamentet är korrekt upprättat och man bör enligt vår uppfattning aldrig skriva testamentet själv utan alltid ta jurist till hjälp.

 

Lagen ställer höga krav för att ett testamente ska vara giltigt. Det finns tillfällen då ett testamente kan klandras i domstol och förklaras ogiltigt eller tolkas på ett annat sätt än vad som är uttryckt i texten. Vi biträder dig vid klander av testamente och finns där genom hela processen.

 

Välkommen med en förfrågan om hur vi kan hjälpa dig med ditt ärende!

Jurist Daniel Blomqvist

070-269 86 96
daniel@agerajuristbyra.se