Vårdnad, boende & umgänge

Utgångspunkten vid en separation där det finns gemensamma barn är att vårdnaden ska vara gemensam och att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna. Föräldrarna fattar gemensamma beslut gällande barnet.

 

Men ibland går det inte att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, vart de ska bo eller hur umgänget ska se ut med föräldrarna. I dessa fall måste domstolen fatta besluten om barnen åt er vilket kallas vårdnadstvist.

 

Resultatet kan bli att vårdnaden blir enskild, att boendet blir hos den ena föräldern och att den andra föräldern har umgängesrätt med barnet. Utgångspunkten för domstolen är alltid att besluten ska fattas med hänsyn till barnets bästa.

 

En tvist om barnets vårdnad, boende och umgänge kan bli en lång och komplicerad process men vi finns med dig hela vägen.

 

Välkommen med en förfrågan om hur vi kan hjälpa dig med ditt ärende!

Jurist Daniel Blomqvist, 070 – 269 86 96
daniel@agerajuristbyra.se